نوشته‌های تازه

ارشیو نویسنده

 

 • 1-وجود خلق افسرده در بیشتر روز و در بیشتر روزها به مدت حداقل دو سال.
 • ۲-در حالت افسردگی دو یا چند مورد از نشانه‌های زیر وجود دارد:

  • کم اشتهایی یا پِر اشتهایی.
  • بی خوابی یا کم خوابی.
  • کمبود نیرو یا احساس خستگی.
  • عزت نفس پایین.
  • تمرکز کم یا اشکال در تصمیم گیری.
  • احساس درماندگی.
  • سردرد، گرفتگی عضلات یا مشکلات گوارشی.
 • ۳-طی یک دوره 1دو ساله آشفتگی (یا یک ساله در مورد کودکان و نوجوانان) شخص اصلاً به مدت بیش از دو ماه در یک نوبت بدون نشانه‌های موجود در ملاک‌های بند یک و دو هست.
 • ۴-در طی دو ساله آشفتگی (یک ساله در مورد کودکان و نوجوانان) دوره افسردگی عمده وجود نداشته است.
 • ۵-هرگز یک دوره مانیک، یک دوره مختلط، یا یک دوره هیپومانیک وجود نداشته و هرگز ملاک‌های تشخیصی اختلال ادواری خویی وجود نداشته‌است.
 • ۶-این اختلال هرگز در طی یک دوره اختلال روان پریشی مزمن، مثل اسکیزوفرنیا یا اختلال هذیانی پیدا نمی‌شود.
 • ۷-نشانه‌ها، پریشانی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی را در کارکرد اجتماعی، کاری، یا بقیه زمینه‌های مهم کارکرد باعث شده اند